Keurmerkhouderslogo Keurmerk Gezinsvervangende Jeugdzorg

Erkend kwaliteitsprogramma
voor Gezinshuizen en professionele gezinsvormen

Met het Keurmerk Gezinsvervangende Jeugdzorg borgen en verbeteren Gezinshuizen en professionele gezinsvormen de kwaliteit van jeugdhulp op basis van de erkende kwaliteitsnorm ISO 9001:2015.
Jeugdige voorop

Keurmerkhouders zetten aantoonbaar de jeugdige voorop en borgen hoogwaardige zorg- en hulpverlening afgestemd op de individuele behoeftes van de jeugdige.

Professioneel

Het keurmerk is een professioneel kader met als fundament de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen, het Kwaliteitskader Jeugd en de onderliggende wet- & regelgeving.

Erkend

Het keurmerk is gebaseerd op een compatibel met de erkende kwaliteitsnorm ISO 9001:2015 en is ontwikkeld in samenwerking met het Keurmerkinstituut.

Continue verbetering

Keurmerkhouders organiseren en handelen op basis van een continue verbetercyclus middels reflectie en 360º dialoog met de belanghebbenden binnen en rondom het Gezinshuis.

Betrouwbaar

Keurmerkhouders worden doorlopend begeleid en getoetst, waarbij er jaarlijks een audit plaatsvindt uitgevoerd door een onafhankelijke en geaccrediteerde auditor van het Keurmerkinstituut.

Voor en Door

Het keurmerk is ontwikkeld in het Gezinshuis in nauwe samenwerking met Gezinshuisouders, jeugdzorg-professionals en de belanghebbenden in en rondom het Gezinshuis.

vrijheid binnen geborgenheid

Vrijheid binnen geborgenheid

De inhoud en systematiek van het Keurmerk Gezinsvervangende Jeugdzorg zijn volledig toegespitst op de unieke vorm van zorg- en hulpverlening binnen een gezin en een (t)huis welk recht doet aan de eigenheid en kracht van het individuele Gezinshuis.

erkenning en herkenning

Erkenning en herkenning

Middels deelname aan het keurmerk biedt een Gezinshuis zekerheid en duidelijkheid aan alle betrokkenen; ouders, familie, gezaghebbenden, gemeenten, zorgaanbieders, verwijzers en alle andere betrokkenen die een belang hebben bij de hulpverlening.

Voor wie

Het Keurmerk is er voor Gezinshuizen en professionele gezinsvormen die kleinschalige, gezinsvervangende jeugdzorg aanbieden vanuit een gezinssysteem en op basis van het ‘24x7 principe’ aan de bij hen geplaatste kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening als gevolg van beschadigende ervaringen en/of complexe problematiek.

visueel overzicht keurmerk gezinsvervangende jeugdzorg