Deelnemen

Certificering

Het Keurmerk Gezinsvervangende Jeugdzorg wordt na certificering toegekend voor telkens een periode van drie jaar.
In het eerste jaar definieert het Gezinshuis haar beleid en aanpak van voortdurende kwaliteitsverbetering en implementeert dit op basis van een afgestemd kwaliteitsmanagementsysteem. Gedurende de driejarige cyclus wordt structureel en gestructureerd de effectiviteit van het systeem getoetst en daar waar nodig of wenselijk aangepast. Jaarlijks wordt het Gezinshuis getoetst en geauditeerd om te borgen dat het systeem consequent en correct wordt toegepast. Na het derde jaar start een nieuwe driejarige cyclus.

Voor meer informatie over deelname verzoeken wij je een bericht te sturen middels onderstaand contactformulier.