Deelnemen

Certificering

Het Keurmerk Gezinsvervangende Jeugdzorg wordt na certificering toegekend voor telkens een periode van drie jaar.
In het eerste jaar definieert het Gezinshuis haar beleid en aanpak van voortdurende kwaliteitsverbetering en implementeert dit op basis van een afgestemd kwaliteitsmanagementsysteem. Gedurende de driejarige cyclus wordt structureel en gestructureerd de effectiviteit van het systeem getoetst en daar waar nodig of wenselijk aangepast. Jaarlijks wordt het Gezinshuis getoetst en geauditeerd om te borgen dat het systeem consequent en correct wordt toegepast. Na het derde jaar start een nieuwe driejarige cyclus.

visueel overzicht keurmerk gezinsvervangende jeugdzorg

Kwaliteitsprogramma

Jaar één

Implementatie

Het eerste jaar kenmerkt zich door de implementatie van de kwaliteitscriteria van het Keurmerk en de afstemming met de bedrijfsvoering en hulpverlening binnen het Gezinshuis. Met respect voor de eigenheid van het Gezinshuis wordt kwaliteitsverbetering  duurzaam geïntegreerd.

Jaar twee

Verdieping

In het tweede jaar van deelname ligt de nadruk op verdieping van de kwaliteitsverbetering. Het continu verbeteren - de PDCA cyclus - krijgt een vanzelfsprekende vorm binnen de dagelijkse gang van zaken en in de samenwerking en dialoog met de diverse belanghebbenden.

Jaar drie

Optimalisatie

In het derde jaar van deelname wordt ingezet op verdere optimalisatie op basis van de gezinshuis-specifieke dynamiek en kenmerken.

- PDCA als onderstroom in het Gezinshuis -

Deelnemersplatform - Mijn Keurmerk -

Als deelnemer heb je 24/7 toegang tot het deelnemersplatform - Mijn Keurmerk - en dit zowel via de desktop, als via de tablet en mobiel. Op het deelnemersplatform vind je alles voor de deelname aan het kwaliteitsprogramma, het behalen en behouden van het keurmerk en het inregelen van de interne en externe audits.

Kosten en voorwaarden

Keurmerkreglement

Deelname aan het Keurmerk is onderhevig aan de voorwaarden van het keurmerkreglement.

Keurmerkreglement

Keurmerkprocedure

Deelname aan het Keurmerk is onderhevig aan een gedefinieerde certificeringsprocedure.

Keurmerkprocedure

Deelnamekosten
De deelnamekosten voor het Keurmerk Gezinsvervangende Jeugdzorg bedragen 179,00 EUR per maand inclusief btw.
Deze maandelijkse bijdrage omvat:

Ondersteuning & begeleiding
Voor ondersteuning en begeleiding verwijzen we je naar onze partner Florade - Gezinshuizen in bloei.
Florade biedt de volgende ondersteuningsopties:

Implementatiebegeleiding
Ondersteuning bij het implementeren van het keurmerk en het voorbereiden van de initiële certificering.
Eenmalige kosten 635,00 EUR inclusief btw.

Leefklimaatonderzoek
Jaarlijkse kosten (kosten per onderzoekstraject) 965,00 EUR inclusief BTW