Professionele zorg binnen een gezin en een (t)huis

Het Keurmerk Gezinsvervangende Jeugdzorg is gebaseerd op de landelijke kwaliteitscriteria voor gezinshuizen en de onderliggende wet- & regelgeving. Het keurmerk biedt een onafhankelijk erkend toetsingskader alsmede inhoudelijke ondersteuning en handvatten in de vorm van een kwaliteitsprogramma. Het kwaliteitsprogramma biedt heldere voorwaarden voor continue reflectie en dialoog zonder de eigenheid van het gezinshuis en de gezinshuisouders in de weg te staan.

Het keurmerk is ontwikkeld in samenwerking met het Keurmerkinstituut en wordt periodiek herzien op basis van voortschrijdende inzichten vanuit de praktijk, ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en jeugdhulp, en relevante wets- en beleidswijzigingen.

Het uitgangspunt van het Keurmerk is dat zorg en hulpverlening in het gezinshuis niet alleen kwalitatief goed is, maar ook transparant en navolgbaar dient te zijn. Het keurmerk biedt duiding en handvatten aan gezinshuisouders om te sturen op de kwaliteit van de zorg en hulp zonder de eigenheid en authenticiteit te verliezen. Het toetsingskader van het keurmerk biedt heldere normen om op te sturen, te monitoren en te waarborgen.

visueel overzicht keurmerk gezinsvervangende jeugdzorg

Het keurmerk is gebaseerd op het samenspel van:

Keurmerkreglement

Deelname aan het Keurmerk is onderhevig aan de voorwaarden van het keurmerkreglement.

Keurmerkreglement

Keurmerkprocedure

Deelname aan het Keurmerk is onderhevig aan een gedefinieerde certificeringsprocedure.

Keurmerkprocedure

Het fundament
24 kwaliteitscriteria verdeeld over 4 pijlers

De bekwame gezinshuisouder

 1. De instapnormen van de Gezinshuisouder
 2. De Gezinshuisouder als professioneel opvoeder
 3. De samenwerkende Gezinshuisouder
 4. De lerende en reflecterende Gezinshuisouder
 5. De organiserende Gezinshuisouder

Het leefklimaat

 1. Het gezinshuis als (tweede) thuis
 2. Ondersteuning door de Gezinshuisouder
 3. Het Gezinshuis in verbinding
 4. Het Gezinshuis als plek om te werken aan de toekomst
 5. Het lerende Gezinshuis
 6. Omgang in het Gezinshuis
 7. Eigen kinderen van Gezinshuisouders

De positie van hun kinderen en hun ouders

 1. De basisrechten van het kind in het Gezinshuis
 2. Toegang tot onafhankelijke vertrouwenspersonen
 3. Passende zorg voor het kind en hun ouders
 4. Het kind als onderdeel van gezin en netwerk
 5. Duidelijkheid en continuïteit voor het kind
 6. Duidelijkheid over gezag en regie

Organisatie van transparante, navolgbare en goede zorg

 1. De bufferfactoren voor een gezinshuis en gezinshuisouders
 2. De kwaliteit en veiligheid borgen en toetsen
 3. Het netwerk onderhouden
 4. Duidelijke en heldere verantwoordelijkheid
 5. De financiën op orde
 6. Goed bestuur

Erkend kwaliteitsprogramma
voor Gezinshuizen en professionele gezinsvormen

Met het Keurmerk Gezinsvervangende Jeugdzorg borgen en verbeteren Gezinshuizen en professionele gezinsvormen de kwaliteit van jeugdhulp op basis van de erkende kwaliteitsnorm ISO 9001:2015.
Jeugdige voorop

Keurmerkhouders zetten aantoonbaar de jeugdige voorop en borgen hoogwaardige zorg- en hulpverlening afgestemd op de individuele behoeftes van de jeugdige.

Professioneel

Het keurmerk is een professioneel kader met als fundament de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen, het Kwaliteitskader Jeugd en de onderliggende wet- & regelgeving.

Erkend

Het keurmerk is gebaseerd op een compatibel met de erkende kwaliteitsnorm ISO 9001:2015 en is ontwikkeld in samenwerking met het Keurmerkinstituut.

Continue verbetering

Keurmerkhouders organiseren en handelen op basis van een continue verbetercyclus middels reflectie en 360º dialoog met de belanghebbenden binnen en rondom het Gezinshuis.

Betrouwbaar

Keurmerkhouders worden doorlopend begeleid en getoetst, waarbij er jaarlijks een audit plaatsvindt uitgevoerd door een onafhankelijke en geaccrediteerde auditor van het Keurmerkinstituut.

Voor en Door

Het keurmerk is ontwikkeld in het Gezinshuis in nauwe samenwerking met Gezinshuisouders, jeugdzorg-professionals en de belanghebbenden in en rondom het Gezinshuis.