Privacybeleid

Identiteit van de verantwoordelijke

Optima Forma Groep bv, rechtsgeldig vertegenwoordiger van KGVJ,  als verantwoordelijke, houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder deze privacyverklaring. De bedoeling van deze verklaring is je te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die je via deze website verstrekt zullen gebruiken.

Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Wij gebruiken deze informatie om te onthouden hoe je deze website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteiten en het internetgebruik. Op basis van de cookies tonen wij je bijvoorbeeld eerder bekeken diensten. Bij het bezoeken van de website wordt jou gevraagd of je de cookies wilt inschakelen. Klik op toestaan/akkoord om cookies in te schakelen.

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies:
Links naar andere websites
Onze websites bevatten links naar relevante websites. Besef dat als je klikt op zo’n link je onze website hebt verlaten en wij geen zeggenschap noch controle hebben over die websites. We kunnen deinformatie die je deelt op die sites en/of de geheimhouding ervan dan ook niet garanderen. Deze websites vallen vanzelfsprekend ook niet onder ons privacybeleid. Check alvorens informatie te verstrekken op die websites goed naar hun privacybeleid. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening en de normale bedrijfsdoeleinden. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Wat de rechten zijn van de partijen
Je hebt het recht om op elk moment jouw persoonlijke gegevens in te zien en aan te passen, je persoonlijke gegevens en/of je accountgegevens te wijzigen. Ook kun je op ieder moment aangeven dat je jouw gegevens bij ons verwijderd wilt hebben. Je kunt je verzoek richten aan contact@lvgh.nl met het onderwerp ‘privacy’ en wij zullen zo snel als mogelijk aan je verzoek voldoen.

Bewaartermijnen van deze gegevens
Wij bewaren de gegevens volgens de wettelijk gestelde bewaartermijn en niet langer dan nodig. Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelengenomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verkrijging of toegang. Wij hebben in het kader van het informatiebeveiligingsbeleid onder meer fysieke- en logische maatregelen voor toegangscontrole genomen door het gebruik van wachtwoorden en pincodes.

Contactgegevens afdeling Privacy
Wij hebben een Privacy Officer aangesteld welke o.a. al jouwvragen op het gebied van privacy kan beantwoorden. Contact met de Privacy Officer kan via het e-mailadres contact@kgvj.nl met een verwijzing naar ‘privacy’ in het onderwerp of je kunt ons schriftelijk benaderen via ons postadres.

Wijziging van het privacystatement
Wij behouden het recht om de inhoud van deze privacystatement te wijzigen. Deze privacy statement is afgestemd op het gebruik vanen de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy statement te raadplegen.

Deze pagina is het laatst aangepast op 1 juni 2021.
Het cookieoverzicht wordt dagelijks geactualiseerd.