Externe Audit

Vraag hier een externe audit aan

De externe audit dient minimaal jaarlijks plaats te vinden, en vindt plaats na de jaarlijkse beschouwing.

Om de externe audit op te starten verzoeken we je om de voorafgaande jaarlijkse beschouwing (KR22) in te dienen
Via ons beveiligde uploadportaal kun je het document indienen. Kies als ontvanger de 'supportdesk' en als onderwerp 'externe audit'.

Na ontvangst nemen we contact op om de externe audit in te plannen.